webinar register page

Webinar banner
Общо събрание на МИБА
Дневен ред:
1) Отчет на Управителния съвет за периода декември 2019 г. – февруари 2021 г.;
2) Приемане на годишни финансови отчети;
3) Избор на членове на Управителния съвет:
• Заместник председател членство;
• Заместник председател по образованието;
• Заместник председател комуникации;
• Заместник председател маркетинг.

Mar 16, 2021 07:00 PM in Sofia

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register